Challenge

Anglický sportovní klub pro děti

Maminky s dětmi

Setkání pro maminky s dětmi s procvičováním angličtiny

Bohoslužby

Duchovní setkání s kázáním a modlitbami

MyLife Workshop

Možnost zhodnotit svůj dosavadní život a nabrat nový směr

Setkání nad Biblí

Naše pravidelná setkání

Runway Youth

Setkávaní mládeže. 

Tábory

Každý rok pořádáme v Bystrci letní příměstský tábor