Znamená víra v Boha, že nemáme svobodnou vůli? Nakolik se křesťan může sám rozhodovat?

Pokud chceš zjistit odpověď, sleduj další online přednášku MUDr. Smilka, tentokráte ve středu 17. 6. v 18:30.