Příběh Víti Cihlářové

Co brání lidem, aby zatoužili poznat opravdového Boha jako svého přítele a průvodce životem?

Po revoluci 1989 byla hlavní hybnou silou československé společnosti touha po svobodě a demokracii. Knižní trh zaplavily brožury o zdravé výživě a péči o tělo. Média ovládlo obrovské množství reklam na vše „nezbytně nutné“ k životu. Otevřely se hranice pro cestování po celém světě. Jako houby po dešti rostly i kosmetické salony, fit centra, supermarkety. Tržní hospodářství vyžadovalo také větší profesní růst, nové kvalifikace. A s tím šel ruku v ruce i rozvoj nejrůznějších technologií.

Proč se v tom všem chtít zastavit? Proč hledat čas ke ztišení, přemýšlení nad Bohem a námi lidmi, k naslouchání tomu, co nám chce sdělit? Proč hledat něco, co je nepředstavitelné?

Mnohdy nás u těchto otázek zastaví až nemoc, svízelná situace nebo dokonce úmrtí někoho blízkého. Tak se stalo i mně. Žila jsem velmi aktivně až do do svých 40 let, kdy mě zastavila nepříjemná diagnóza endogenní deprese.

Jako dítě jsem se s babičkou modlila „Andělíčku, můj strážníčku…“ V 1. třídě jsme ještě měli ve škole náboženství a ze svatého přijímání si pamatuji krásné šatičky, velkou zdobenou svíci a košíček pivoňkových květů. Ale bohužel  jsme se také s kamarádkou před zpovědí domlouvaly, co nemůžeme panu faráři přiznat… Rodiče mě svým příkladem vychovávali k zodpovědné pečlivé práci, k perfektním výkonům ve studiu i k obětavé pomoci druhým lidem. Jako rodina jsme se modlili Otčenáš jen při štědrovečerní večeři, kdy jsme zpívali u klavíru také koledy. „Živý Bůh“ však u nás doma nepřebýval.

Když mně bylo 24 roků, onemocněl rakovinou kostí můj 8letý bratranec Jirka. Tehdy jsem se vrátila do kostela sv. Tomáše k modlitbám za jeho uzdravení. Bohužel po velkém utrpení v 9 letech zemřel a mě nechtěla opustit otázka: „Proč to Pán Bůh dopustil?“ Bylo to jediné dítě mojí tety a žila s ním sama. Považovala jsem to za velikou nespravedlnost.

Po ukončení studia na pedagogické fakultě jsem hledala umístění na škole v Brně. Na tehdejší ZDŠ Antonínská mně soudružka ředitelka nabídla učitelské místo s podmínkou dobrovolného vedení  pionýrské skupiny při škole. Měla jsem tehdy už 4 roky na této škole oddíl Delfínů, tak jsem souhlasila. V dopoledních hodinách jsem učila, po vyučování se přesunula do klubovny na Smetanově 11, kterou jsme si svépomocí vybudovali ze zdravotně závadného bytu. S vedoucími i pionýry jsem trávila většinu svého volna, v klubovně, na výletech, táborech, horách a jiných akcích. Velkou inspirací a živým příkladem pro mě tehdy byly knížky Jaroslava Foglara a v jejich duchu jsem vedla oddíl i skupinu. O nějakém Božím vedení jsem neměla ani tušení.

Až když jsem se zamilovala do svého budoucího manžela a otěhotněla (i po všech nepříznivých lékařských zprávách),  začala jsem přemýšlet o nějakém Božím zázraku. Druhá dcera přišla na svět za dva roky poté spontánním porodem doma v ložnici, bez jakýchkoli komplikací. To bylo další zastavení s velkým vděkem. Za necelé dva roky se šťastně narodila i třetí dcera. Dál jsme s manželem i holčičkami jezdili na tábory, zimní hory a vícedenní výpravy. Později jsme se skupinou nejaktivnějších vedoucích založili Kruh přátel KOMPASu, to už byl z pionýrské skupiny tábornický klub při České tábornické unii.

Učení naplno po mateřské dovolené, odpolední aktivity našich dětí, někdy i moje, organizování výměnných zahraničních pobytů žáků, metodický kabinet němčiny, semináře, zahraniční stáže, péče o domácnost a později i pomoc stárnoucím rodičům a tetě zabíraly tehdy všechen můj čas, i o víkendech a prázdninách.

Dnes už vím, že to byly Boží ruce, které mě v tomto pracovním víru zastavily. Jen díky několika delším pracovním neschopnostem a trpělivému duchovnímu vedení Zdeňka z Delfínů a prostřední dcery Šárky jsem se dostala do prostředí brněnského baptistického sboru na Smetanově 20. Velmi pomalu, ale jistě jsem si zpětně uvědomovala Boží vedení v celém svém dosavadním životě. Po absolvování Alfa kurzu jsem konečně dospěla k rozhodnutí nechat se znovu pokřtít, abych stvrdila přijetí Pána Ježíše Krista za svého Spasitele. Jako miminko mě sice pokřtili v kostele sv. Tomáše, ale to nebylo mé rozhodnutí.

Boží slovo z Bible změnilo mé vnímání utrpení. Změnilo i některé mé negativní vlastnosti jako sebelítost, pocity nespravedlnosti a křivdy, kritický pohled na některé lidi, obavy z nedostatků, přijímání kritiky od jiných, odpouštění druhým.

I když byl můj život do křtu v 54 letech velmi bohatý a požehnaný, ten po křtu je ještě bohatší, radostnější a spokojenější i při přibývajícím věku. Jsem nesmírně vděčná, že mohu žít s Pánem Ježíšem Kristem v srdci i mysli a že je mým věrným a spolehlivým průvodcem v radosti i nesnázích. Všechny bolesti se s ním snášejí mnohem snáz.

Pro vaše povzbuzení si dovoluji na závěr připojit modlitbu z materiálu Brněnské tiskové misie pod názvem „Víra – potřebuje člověk 21. století víru v Boha?“:

„Všemohoucí Bože, Ty, který jsi všechno stvořil a vládneš nade vším, děkuji Ti, že Ty sám se dáváš poznat každému, kdo po tom touží a kdo k Tobě volá. Pane, prosím, dej mi do srdce touhu, abych i já tě hledal. Dej, ať pochopím, že nestačí jen věřit v něco nad námi. Dej, ať osobně prožívám Tvoji lásku a přátelství. To je to největší, co mohu mít.“

Další články

Příběh koronavirus

Trochu podivný rok 2020

Rok 2020 - poněkud zvláštní pro každého z nás. Kde můžeme čerpat v těchto podivných dobách naději a jistotu?

Má můj život nějaký smysl?

Možná jste si už také položili otázku typu: „Proč žiji?“ Úvaha na toto téma se snaží otázku odpovědět pomocí více jak 2000 let starého příběhu, který je ale nesmírně aktuální...

Jak neprohrát svůj život?

Život se někdy podobá ruletě. Chybná volba, chybné rozhodnutí a prohra je na světě. Bible nám spolehlivě radí, co dělat pro to, abychom neprohráli.